လူတွေ့/ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမည့် အချိန်၊ နေ့ရက်နှင့် နေရာ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

လူတွေ့/ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမည့် အချိန်၊ နေ့ရက်နှင့် နေရာ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

 ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများနှင့် လူတွေ့/ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမည့် ရာထူးများအတွက် လူတွေ့/ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမည့် အချိန်၊ နေ့ရက်နှင့် နေရာအား အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ထားပါကြောင်း စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသိရှိနိုင်ရန် အသိပေးအကြောင်းကြားပါသည်-

 

(က) လူတွေ့/ကျွမ်းကျင်မှုဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်/အချိန် ၁၆-၃-၂၀၂၂ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)

နံနက်(၈)နာရီမှ စတင်မည်။

(ခ) စာမေးပွဲကျင်းပြုလုပ်မည့်

နေရာ

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(နေပြည်တော်)

 

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

fmovies

embed google map

အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့် နေရာ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့် နေရာ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနရှိ (ရုံးချုပ်)၊ သတင်းအချက်အလက် နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စာရင်းကိုင်(၂)နှင့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးနေရာများအတွက် ( ၁၃ – ၃ – ၂၀၂၂ )ရက်နေ့တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေရာအား  အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထား ပါကြောင်း စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများသိရှိနိုင်ရန် အသိပေးအကြောင်းကြားပါသည်-

 

(က) စာမေးပွဲကျင်းပြုလုပ်မည့်

နေရာ (စာစစ်ဌာန)

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(နေပြည်တော်)

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

fmovies

embed google map

အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲများ ကျင်းပမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာနှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ် ထုတ်ယူနိုင်ရေး အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲများ ကျင်းပမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာနှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ် ထုတ်ယူနိုင်ရေး အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၁။ နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနရှိ (ရုံးချုပ်)၊ သတင်းအချက်အလက် နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန၊ ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေသန ဌာနနှင့် မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စက်မှုကျွမ်းကျင်(၂)၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စာရင်းကိုင်(၂)၊ စာရင်းကိုင်(၄)၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၅)၊ ယာဉ်မောင်း(၅)၊ ရုံးအကူ၊ သန့်ရှင်းရေးအကူနှင့်လုပ်သားရာထူးနေရာများအတွက် (၂၇- ၁ -၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် (၂၈- ၁ -၂၀၂၂) ရက်နေ့တို့တွင် ကြေးမုံသတင်းစာတို့၌ အလုပ်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။

၂။ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၂)၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စာရင်းကိုင်(၂)၊ ရာထူးများအတွက် အသက် ကန့်သတ်ချက်ဖြေလျော့ခြင်းနှင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် ရာထူးအဆင့်များဖြစ်သော စက်မှုကျွမ်းကျင်(၂)၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စာရင်း ကိုင်(၂)၊ စာရင်းကိုင်(၄)၊ အငယ်တန်းစာရေးရာထူးများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက် အား အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါကြောင်းနှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများနှင့် လူတွေ့/ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမည့် ရာထူးများအတွက် လူတွေ့/ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမည့် နေ့ရက်အား အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါကြောင်း (၂၅- ၂ -၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာနှင့် (၂၆- ၂ -၂၀၂၂) ရက်နေ့တို့တွင် ကြေးမုံသတင်းစာတို့၌ ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်-

(က) ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက် ၁၃-၃-၂၀၂၂ (တနင်္ဂနွေနေ့)
(ခ) ဖြေဆိုရမည့်အချိန်/ ဘာသာရပ် ၀၈ ၀၀ နာရီမှ ၁၀ ၀၀နာရီထိ / မြန်မာစာ

၁၁ ၀၀ နာရီမှ ၁၃ ၀၀နာရီထိ / အင်္ဂလိပ်စာ

၁၄ ၀၀ နာရီမှ ၁၆ ၀၀နာရီထိ / အထွေထွေဗဟုသုတ

(ဂ) လူတွေ့/ကျွမ်းကျင်မှုဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်/အချိန် ၁၉-၃-၂၀၂၂ (စနေနေ့)

နံနက်(၉)နာရီမှ စတင်မည်။

(ဃ) စာမေးပွဲကျင်းပြုလုပ်မည့်

နေရာများ(စာစစ်ဌာနများ)

ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်)၊ ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေသနဌာန(ဓါတ်တော်၊အေလာ)၊ မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန(ပြင်ဦးလွင်)

*(လျှောက်လွှာတင်သွင်းခဲ့သည့် နေရာ/ဌာနတွင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

 

၃။ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများအား (၁-၃-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၁၀-၃-၂၀၂၂) ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်း ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရှိ လိုပါက နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော် ၀၆၇ – ၃၄၀၄၄၅၅၊ ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေသနဌာန၊ ၀၉ – ၇၅၂၉၆၆၇၇၂၊ ၀၉ – ၇၉၉၂၁၁၉၂၄ နှင့် မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာသုတေသနဌာန၊ ၀၉ – ၇၆၅၂၄၄၆၅၄၊ ၀၉- ၈၈၂၀၄၄၆၅၄ တို့တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

 

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

စက်မှုကျွမ်းကျင်(၂)၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စာရင်းကိုင်(၂)ရာထူးနေရာများအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်ဖြေလျော့ခြင်းနှင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

စက်မှုကျွမ်းကျင်(၂)၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ စာရင်းကိုင်(၂)ရာထူးနေရာများအတွက်

အသက်ကန့်သတ်ချက်ဖြေလျော့ခြင်းနှင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း

 

မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာတို့၌ (၂၇- ၁ -၂၀၂၂) ရက်နေ့နှင့် (၂၈- ၁ -၂၀၂၂) ရက်နေ့တို့တွင် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့သည့်  နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနရှိ (ရုံးချုပ်)၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဌာန၊ ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေသနဌာနနှင့် မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာနတို့တွင်  ( လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀ – ၂၀၀၀ – ၂၂၆၀၀၀ )ရာထူးများအတွက်  (၃၁- ၁ -၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် အသက်(၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီး (၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ၊ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက်(၃၂)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ အစား အသက်(၃၅)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း အသက် ကန့်သတ်ချက် ဖြေလျော့ထားကြောင်း၊ လျှောက်လွှာများကို ( ၂၅ – ၂ – ၂၀၂၂ ) ရက်နေ့အရောက် နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းလျှောက်ထားရမည့် အစား (၈ – ၃ – ၂၀၂၂)  ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းလျှောက်ထားရန် ရက်တိုးမြှင့်ထားကြောင်း၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် ရာထူးအဆင့်အားလုံးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို (၁၃ – ၃ – ၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ဖြေဆိုရန်နှင့် လူတွေ့/ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမည့် ရာထူးအဆင့် အားလုံး အတွက် လူတွေ့/ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်းကို (၁၉- ၃ -၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စစ်ဆေးရန် ရက်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရှိလိုပါက နည်းပညာမြှင့် တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော် ၀၆၇ – ၃၄၀၄၄၅၅၊ ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေ သနဌာန၊ ၀၉ – ၇၅၂၉၆၆၇၇၂ ၊ ၀၉ – ၇၉၉၂၁၁၉၂၄  နှင့် မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန၊  ၀၉ – ၇၆၅၂၄၄၆၅၄၊ ၀၉ – ၈၈၂၀၄၄၆၅၄ တို့တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

 

စဉ် ရာထူးအမည်

(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)

ယခင်အသက်

ကန့်သတ်ချက်

ယခုဖြေလျော့မည့်

အသက်ကန့်သတ်ချက်

(က) စက်မှုကျွမ်းကျင်(၂) ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် (၃၀)နှစ်/ ဝန်ထမ်း (၃၂)နှစ် (၃၅)နှစ်
(ခ) ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(ဂ) စာရင်းကိုင်(၂)

 

 

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် အကြံပြုချက်/သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် တင်ဒါအောင်မြင်ဝယ်ယူခဲ့သော ကုမ္ပဏီများမှ ဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတို့အပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ/မရှိ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိစသည်ဖြင့် အကြံပြုချက်များနှင့် သဘောထားမှတ်ချက်များ ပေးပို့လာခြင်းအား လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

အကြံပြုချက်များ၊သဘောထားမှတ်ချက်များ ပေးပို့လိုပါက တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် အကြံပြုချက်/သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း   ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ dtpcmostnpt@gmail.com သို့ ပြန်လည် ပေးပို့နိုင်ပါသည်

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းကို ၂၇-၁-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

 

အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်

DTPC Vocation

၂၀၂၁ ခု၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခု၊ မတ်လအထိ (၆)လ ငွေလုံးငွေရင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများကို ကြေညာခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၁ ခု၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခု၊ မတ်လအထိ (၆)လ ငွေလုံးငွေရင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့်

ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများကို ကြေညာခြင်း

DTPC