(၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်မှ Srever,Software,License နှင့် Networking ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *