(၂၀၂၁-၂၀၂၂) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

11111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *