နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းကို ၂၇-၁-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်

DTPC Vocation

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *