တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် အကြံပြုချက်/သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် တင်ဒါအောင်မြင်ဝယ်ယူခဲ့သော ကုမ္ပဏီများမှ ဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတို့အပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ/မရှိ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိစသည်ဖြင့် အကြံပြုချက်များနှင့် သဘောထားမှတ်ချက်များ ပေးပို့လာခြင်းအား လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

အကြံပြုချက်များ၊သဘောထားမှတ်ချက်များ ပေးပို့လိုပါက တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် အကြံပြုချက် / သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ dtpcmostnpt@gmail.com သို့ ပြန်လည် ပေးပို့နိုင်ပါသည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *