၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းနှင့်သာမန်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေများဖြင့် ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများကို ကြေညာခြင်း

1728

2 thoughts on “၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းနှင့်သာမန်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေများဖြင့် ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများကို ကြေညာခြင်း”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *