ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ် 
ဒေါက်တာခင်မောင်လတ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဉီးစီးဌာန
၀၆၇-၄၀၄၂၇၇sayarkyee9
@gmail.com
ဒေါက်တာဒေါ်မီမီချိုထွေးဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်
နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဉီးစီးဌာန
၀၆၇-၄၀၄၀၂၅memechohtway
@gmail.com
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ဦးဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေသနဌာန
၀၃၃-၆၀၃၅၃dlleioo@gmail.com
ဒေါက်တာအေးအေးခိုင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဌာန
၀၉-၇၉၇၃၆၃၆၃၂aakhai@gmail.com
ဒေါက်တာဝင်းထိုက်အောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန
၀၈၅-၂၂၁၄၀trdpol@gmail.com
ဦးစိုးသန်းအောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
နည်းပညာသုတေသနဌာန
၀၉-၆၅၇၁၃၁၅myaing1@gmail.com