ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ် 
ဒေါက်တာခင်မောင်လတ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဉီးစီးဌာန
၀၆၇-၄၀၄၂၇၇sayarkyee9
@gmail.com
ဒေါက်တာဒေါ်မီမီချိုထွေးဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်
စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဉီးစီးဌာန
၀၆၇-၄၀၄၀၂၅memechohtway
@gmail.com
ဒေါ်နွယ်နီဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်
အီလက်ထရောနစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့်ICTနည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန
၀၆၇-၄၀၇၇၄၀dnweni@gmail.com
ဒေါက်တာသိင်္ဂီ
မောင်မောင်
ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာန
၀၆၇-၄၀၄၄၆၀theingimaungmaung
@gmail.com
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ဦးဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေသနဌာန
၀၃၃-၆၀၃၅၃dlleioo@gmail.com
ဒေါက်တာအေးအေးခိုင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဌာန
၀၉-၇၉၇၃၆၃၆၃၂aakhai@gmail.com
ဒေါက်တာဝင်းထိုက်အောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန
၀၈၅-၂၂၁၄၀trdpol@gmail.com
ဦးစိုးသန်းအောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
နည်းပညာသုတေသနဌာန
၀၉-၆၅၇၁၃၁၅myaing1@gmail.com