နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီး ဌာန အတွက်၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ Components and Accessories Set for Sloar-Powered EV Charging Point with IoT Based Monitoring System Research ၊ သုတေသနနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်းခွဲသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် ပရိဘောဂများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

read more