သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနမှ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများနှင့် ရုံးချုပ်ရှိ နည်းပညာအထောက်အကူပြု ဆရာ/ဆရာမများအား သက်ဆိုင်ရာကျောင်း/ ဌာန အလိုက် Websiteများ ရေးသားလွှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် ယင်း Website အား စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်၊ Security ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် Data backup ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Learning Management System အသုံးပြု၍ Virtual Class Room ဖြင့်လည်းကောင်း၊ In-Person Class ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ Professional Development Training Centerတွင် (၂၆-၂-၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ (၁-၃-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ (၅)ရက်ကြာ သင်တန်းဖွင့်လှစ် ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။