၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့်စက်ပစ္စည်းနှင့် တည်ဆောက်ရေး(အကြီးစားပြင်ထိန်းလုပ်ငန်း)များအတွက် တင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီများကြေညာခြင်း

Lot(1)

အမှတ်စဉ်အကြောင်းအရာတင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီ
Lot(1) (a)Insulation MultimeterMTZ Co.Ltd
Lot(1) (b)Insulated Hand ToolsetMV Tech Co.,Ltd
Lot(1) (c)EV Battery LiftMV Tech Co.,Ltd
Lot(1) (d)Whole Vehicle Diagnosing and Testing PlatformMV Tech Co.,Ltd
Lot(1) (e)EV ScannerMV Tech Co.,Ltd

Lot(3)

အမှတ်စဉ်အကြောင်းအရာတင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီ
Lot(3) 1Hardness Test KitAmigos Co.,Ltd
Lot(3) 2Platform Scale (Digital)John Star Co.,Ltd
Lot(3) 3Digital BalanceJohn Star Co.,Ltd
Lot(3) 4Water DeionizerTotal Victory International Co.,Ltd
Lot(3) 5Agitator with standJohn Star Co.,Ltd
Lot(3) 6Exhaust Fan with Draught Control ValveJohn Star Co.,Ltd
Lot(3) 7D2 Lamp L 630AA Medical Co.,Ltd
Lot(3) 8Specific Gravity KitTotal Victory International Co.,Ltd
Lot(3) 9Mineral Test KitAmigos Co.,Ltd
Lot(3) 10Scrubber Exhaust Fan with Control BoxJohn Star Co.,Ltd
Lot(3) 11Dust Fume ChamberJohn Star Co.,Ltd
Lot(3) 12Hollow Cathode LampJohn Star Co.,Ltd
Lot(3) 13Distill Water UnitJohn Star Co.,Ltd
Lot(3) 14Thermo Couple (with Controller)John Star Co.,Ltd
Lot(3) 15Draft ChamberJohn Star Co.,Ltd
Lot(3) 16Wet Scrubbing TowerJohn Star Co.,Ltd

Lot(4)

အမှတ်စဉ်အကြောင်းအရာတင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီ
Lot(4) 1Digital MultimeterVolantis Engineering Co.,Ltd
Lot(4) 2Multi Clamp meterTotal Victory International Co.,Ltd
Lot(4) 3Digital OscilloscopeVolantis Engineering Co.,Ltd
Lot(4) 4AutoclavablePipettor,(100-1000 µl)Grand Max Co.,Ltd
Lot(4) 5AutoclavablePipettor,(1000-5000 µl)Grand Max Co.,Ltd
Lot(4) 6Gurley Air permeability testing machine:Total Victory International Co.,Ltd
Lot(4) 7Ultrasonic Cleaner:Volantis Engineering Co.,Ltd

Lot(5)

အမှတ်စဉ်အကြောင်းအရာတင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီ
Lot(5) 1Server  Expension Memory CardATG Systems Co.,Ltd
Lot(5) 2On-Line UPS (1000VA/800W 230V)Volantis Engineering Co.,Ltd
Lot(5) 3Desktop computerLaser IT & Mobile Co.,Ltd
Lot(5) 4Digital Multifunction CopierMyanmar Golden Rock Int’l Co.,Ltd
Lot(5) 5Laser Printer(A4)Black & WhiteMyanmar Golden Rock Int’l Co.,Ltd

Lot(6)

အမှတ်စဉ်အကြောင်းအရာတင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီ
Lot(6) 1အရာရှိစားပွဲ (၅’ x ၃’ x ၂’ ၆”)Super Bell Co.,Ltd
Lot(6) 2အရာရှိထိုင်ခုံ (ကြိမ်)တိုးပွားထွန်းတောက်ကုမ္ပဏီ
Lot(6) 3အမှုထမ်းစားပွဲ (၃’ ၆” x ၂’ x ၂’ ၆”)Super Bell Co.,Ltd
Lot(6) 4အမှုထမ်းထိုင်ခုံတိုးပွားထွန်းတောက်ကုမ္ပဏီ

တည်ဆောက်ရေး(အကြီးစားပြင်ထိန်းလုပ်ငန်း)များ

အမှတ်စဉ်အကြောင်းအရာတင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီ
1ပင်မအုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အဦပြုပြင်ခြင်းတိမ်ယံမြင့်မိုရ်ကုမ္ပဏီ
2ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအကြီးစားပြုပြင်ခြင်းသက်တန့်ဖြူစင်ကုမ္ပဏီ
3(၁၀)ခန်းတွဲသင်တန်းသားဆောင်တိမ်ယံမြင့်မိုရ်ကုမ္ပဏီ

တည်ဆောက်ရေး(ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း)

အမှတ်စဉ်အကြောင်းအရာတင်ဒါအောင်ကုမ္ပဏီ
1၁၀၀’ အောက်အဝီစိတွင်း  (၂)တွင်း တူးခြင်း။ထိပ်တန်း (ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး)
2ပေ၂၅၀ အနက် ၄” အဝီစိတွင်း(၁)တွင်း တူးခြင်း။ဦးဘတင် (ဈေးမြောက်ဘက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *