မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန (ပြင်ဦးလွင်)
ဖုန်းနံပါတ် - +1(859)

အီးမေးလ် - info@ex-ample.com
ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေသနဌာန (အေလာ)
ဖုန်းနံပါတ်- +1(859)

အီးမေးလ်- info@ex-ample.com
နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၀၄၄၅၅

အီးမေးလ်- dtpcmostnpt@gmail.com
ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံသုတေသနဌာန (ဓာတ်တော်)
ဖုန်းနံပါတ်- +1(859)

အီးမေးလ်- info@ex-ample.com
သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန
ဖုန်းနံပါတ်-- +1(859)

အီးမေးလ်- info@ex-ample.com