သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန

ဌာနအကြောင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနသည် “နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုစေမည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းကြံဆမှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအခြေခံသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနိုင်ရေး” ဟူသော မျှော်မှန်းချက်များ ချမှတ်ကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာနအောက်တွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဌာနအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာ မြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန အောက်တွင် အီလက်ထရောနစ် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)ရှိ အဆောက်အဦတွင် တည်ရှိပါသည်။

(က)  သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကို ပညာရေးနှင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူကောင်းအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိရောက်စွာ အသုံးပြု နိုင်ရေး၊

(ခ)     ရုံးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာကို အသုံးပြု၍  smart-office စနစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ရေး၊

(ဂ)    ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုစနစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ရေး၊

(ဃ)    Private Cloud Data Center အား နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးပြုနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး။

(က)    သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ ကျင်းပပြုလုပ် နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ သင်ကြားရေး၊ သင်ယူရေး၊ သုတေသနနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အခြားသော ဦးစီးဌာနများ၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများ နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊

(ဂ)     ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာနအသီးသီးမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော သတင်း Websites များ၊ သုတေသနနှင့် ပညာရေးအထောက်အကူပြု Online ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော ICT Infrastructure များကို Data Center မှ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ နည်းပညာ အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးစနစ် အားကောင်းစေရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)    ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများအတွက် Website များတည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ တည်ဆောက်ထားသော Website များကို ထားသိုရန် နေရာပေးခြင်း (Web Hosting)၊  Website စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာသင်ကြားပေးခြင်းနှင့်  နည်းပညာဆိုင်ရာ အခက်အခဲများရှိပါက  Help Desk အနေဖြင့် ကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်း ၊

(င)     လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုစနစ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အထောက်အကူပြု သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ အသုံးချသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်း၊

(စ)     ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)များအတွက် Internet ကွန်ရက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ချိတ်ဆက် ပေးခြင်း၊ Wired and Wireless Network အခြေအနေများကို စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊

(ဆ)    သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ)     ခေတ်မီ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများကို ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြု နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

Platform as a Service (PaaS) အနေဖြင့် Website များတည်ဆောက်ပေးခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ ကျောင်းများ နှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရေးကောလိပ်များ အတွက် ပြည်သူများထံသို့ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များ၏ သတင်းများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အသိပေးတင်ပြနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ Website ကို Content Management System နည်းပညာအသုံးပြု၍ ၎င်းအတွက် လိုအပ်သော  Infrastructure  Resources (Hosting) ၊ Content Management System တည်ဆောက်ပေးခြင်း (System Installation and System Configuration) နှင့် တည်ဆောက်ပြီး ကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းအသုံးပြုနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ ဆိုင်ရာသင်တန်း (Website Development and Management Training) များ သင်ကြားပေးခြင်း၊  လိုအပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Monitoring and Troubleshooting) တို့အား လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။   လက်ရှိအချိန်တွင် Website (၉၆)ခု တည်ဆောက်ပေးထားပြီး လိုအပ်သောနည်းပညာများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ တည်ဆောက်ပေးထားသော Website များ နေ့စဉ် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း (Security Update)၊  နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲများရှိပါက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)

Infrastructure as a Service (IaaS) နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ ကျောင်းများ နှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရေးကောလိပ်များ အတွက် Website များမှတစ်ဆင့် ပြည်သူများထံသို့ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များ၏ သတင်းများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အသိပေးတင်ပြနိုင်ရန် နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Virtual Machine (VM) များ တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ VM အသုံးပြုနည်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ  သင်တန်းများပေးခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် VM (၆၃) ခု တည်ဆောက်၍ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာအရင်းအမြစ် (ICT Resource) များ ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။

Website များနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်တည်ဆောက်ပေးထားသော VM အရေအတွက်စာရင်း
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(သထုံ) အတွက် VM Management သင်တန်း ပေးခြင်း
IaaS VM များအား Monitoring, Troubleshooting နှင့် Solution ဆောင်ရွက်စဉ်

Website Development and Management Training သင်တန်းပေးခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များနှင့် ဦးစီးဌာနများ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ပညာရေးကောလိပ်များအတွက်  Website များကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ရေးဆွဲနိုင်ရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲတတ်စေရန် Website Development and Management သင်တန်းပေးခြင်းများကို  ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  Website Development and Management သင်တန်း ပို့ချခဲ့မှုများအနေဖြင့် -

(၁) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ပညာရေးကောလိပ်(၁၈)ကျောင်း - (၅.၆.၂၀၂၃) မှ (၁၄.၆.၂၀၂၃)နေ့ ထိ

(၂)နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရမည်းသင်း)နှင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန -   (၂၈.၆.၂၀၂၃) မှ (၅.၇.၂၀၂၃) နေ့ ထိ

(၃)နည်းပညာတက္ကသိုလ်(နေပြည်တော်) - (၂၄.၇.၂၀၂၃) မှ (၂၈.၇.၂၀၂၃)နေ့ ထိ

(၄)နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)နှင့် ဇီဝနည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာန - (၇.၈.၂၀၂၃) မှ (၁၁.၈.၂၀၂၃)နေ့ ထိ

(၅)နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ) -  (၂၃.၁၀.၂၀၂၃) မှ (၂၇.၁၀.၂၀၂၃)နေ့ ထိ

(၆)နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရှိ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများနှင့် ရုံးချုပ်မှ နည်းပညာအထောက်အကူပြု ဆရာမများ -  (၂၆.၂.၂၀၂၄) မှ (၁.၃.၂၀၂၄)နေ့ ထိ

စုစုပေါင်း ဆရာ/မ (၁၀၆) ဦးကို Learning Management System မှတစ်ဆင့် Online တွင် သင်ကြားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ In-person Class အနေဖြင့် ရုံးအမှတ်(၂၁)တွင်လည်းကောင်း သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးသည့်အခါ မိမိတို့ ဦးစီးဌာန၊ ကျောင်းများအတွက် Webiste များကို ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲနိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းများကို ကျောင်းများမှ လိုအပ်ချက်အရသော်လည်းကောင်း၊ တောင်းဆိုချက် အရသော်လည်းကောင်း ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(နေပြည်တော်)
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၃)
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး) နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရမည်းသင်း)၊တိုင်းရင်းသားဘာသာ စကားဦးစီးဌာန
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)၊ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)၊ဇီဝနည်းပညာဦးစီးဌာန
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ၊ဘားအံ၊ပခုက္ကူ)
နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရှိ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများနှင့် ရုံးချုပ်မှ နည်းပညာအထောက်အကူပြု ဆရာမများ

Learning Management System များ တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ  ကျောင်းများအတွက် သင်ကြားမှု့အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ Online Teaching Method အတွက် လိုအပ်သော  Infrastructure  Resources (Hosting) ၊ Learning Management System တည်ဆောက်ပေးခြင်း (System Installation and System Configuration)၊  တည်ဆောက်ပြီးနောက် လိုအပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Monitoring and Trobuleshooting)တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် ကိုယ်ပိုင် Domain Name ဖြင့် Learning Management System (၄၁) ခု တည်ဆောက်ပေးထားပြီး လိုအပ်ပါက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(သထုံ)

LMS များတွင် Virtual Classroom များ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ပေးခြင်း

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Learning Management System Platform များတွင်  သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု Virtual Classroom ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခြင်းများ နှင့် လိုအပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးပြုနည်း သင်တန်းပေးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သင်တန်း ပို့ချခဲ့မှုများအနေဖြင့်

(၁) မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (နေပြည်တော်)

(၂) နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မအူပင်)၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)

(၃) နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပြည်) 

(၄) နည်းပညာ၊ သက်​မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်​ရေးဆရာ အတတ်သင်ကောလိပ် (ဘယ်လင်း) တို့မှ

စုစုပေါင်း ဆရာ/မ (၅၇)ဦး အား Online မှ တစ်ဆင့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းများကို ကျောင်းများမှ လိုအပ်ချက်အရသော်လည်းကောင်း၊ တောင်းဆိုချက်အရသော်လည်းကောင်း ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(နေပြည်တော်)၊ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး၊ ပုသိမ်)၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မအူပင်၊ တောင်ငူ)
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပြည်)
နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆရာ အတတ်သင်ကောလိပ် (ဘယ်လင်း)

Private Cloud Data Center အား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများအား Platform as a Service (PaaS) ၊ Infrastructure as a Service (IaaS) ၊ Software as a Service (SaaS) ကဲ့သို့သော ICT  အရင်းအမြစ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် Private Cloud Data Center တွင် အသုံးပြုထားသော Network  ၊ Server ၊ Storage များနှင့် Security ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအား နှစ်စဉ် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ  ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်၊၊

Firepower တွင် Monitoring ပြုလုပ်ခြင်း
Server များအား Monitoring ပြုလုပ်ခြင်း
Monitoring၊ Troubleshooting နှင့် Solution ဆောင်ရွက်နေစဉ်

သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအစီအမံများဆောင်ရွက်ခြင်း

Private Cloud Data Center မှ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသော Private Cloud Data Center ရှိ Website များ၊ Learning Management System (LMS) စနစ်များ၊ Virtual Machine (VM) များနှင့် e-service များ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအစီအမံများ ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

Website တွင် Security
ထည့်သွင်းခြင်း
Web Security (F5) Device တွင် Virtual Server များအား Monitoring ပြုလုပ်ခြင်း
Data Center အခန်းရှိ 42 U Rack တွင် Web Security (F5) Device ချိတ်ဆက်အသုံးပြုထားပုံ

Cable Network နှင့် Wi Fi Network တို့ဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)ရှိ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများသို့  Cable Network နှင့် WiFi Network တို့ဖြင့်  အင်တာနက်အသုံးပြု ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဌာနများ၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် Local Area Network (LAN) ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့် File and Printer Sharing များကိုပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် Cable Network ဖြင့်သော်လည်းကောင်း WiFi Network  ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ရုံးဌာနမျာအတွင်း    Network နှင့် Internet ပိုင်းဆိုင်ရာ Issue များရှိလျှင်  ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊   အင်တာနက်လိုင်းများ  တည်ငြိမ် ကောင်းမွန်မှု ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။

Firewall တွင် Internet connection နှင့် Data အသုံးပြုသည့် အခြေအနေများအား Monitoring ကြည့်ရှုခြင်း
Wireless Controller တွင် Monitoring ကြည့်ရှုခြင်း
Access Point (AP) များအား Monitoring ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Troubleshooting လုပ်ဆောင်ခြင်း

Office Network Infrastructure အား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက် ခြင်း

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနမှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိသည့် Office Network Infrastructure သည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနရှိ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများ၏ နေ့စဉ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော ICT အသုံးပြုရုံးလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်၊ Cable နှင့် Wireless Network များ အဆင်ပြေကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန်နှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်၊ Network နှင့် Security ပိုင်းဆိုင်ရာ Device များအား နှစ်စဉ် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်၊၊

Troubleshooting နှင့် Solution ဆောင်ရွက်စဉ်
Data Center အခန်းရှိ Internet Service ဖြန့်ဝေပေးထားသော 42 U Rack
ရုံးခန်းများသို့ Internet ချိတ်ဆက်ပေးထားသည့် Access Switch များပါဝင်သည့် 9 U Rack

ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၁) ရှိ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများ၏ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုရုံးလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် Hardware နှင့် Software နှင့်ပတ်သက်သော Installation၊ Maintenance နှင့် Repair ပိုင်းဆိုင်ရာ အောက်ပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) အသုံးပြုလျက်ရှိသော Computer များကိုပြုပြင်တပ်ဆင်ပေးခြင်း

(ခ)   Windows installation နှင့် Repair ပြုလုပ်ပေးခြင်း

(ဂ)   Application installation ပြုလုပ်ပေးခြင်း

(ဃ) Data Backup and Recovery ပြုလုပ်ပေးခြင်း

(င)   Antivirus Installation and Updating အစရှိသည်များကိုပြုလုပ်ပေးခြင်း

(စ)    Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအား အစားထိုး လဲလှယ်ပြုပြင်ပေးခြင်း ။

Windows Installation ဆောင်ရွက်ပေးနေစဉ်
ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဆောင်ရွက်နေစဉ်
ဌာနများ၏ကွန်ပျူတာပြင်ဆင်မှုရာခိုင်နှုန်း

Mini Data Center နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် Networking ပိုင်းဆိုင်ရာ Operation ၊ Maintenance & Administration သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း

အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရာတွင် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ စီမံရေးရာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသနဦးစီးဌာနမှ IT ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း(၂၆)ဦးအား ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ သင်တန်းကျောင်းတွင် စာတွေ့နှင့်လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာများပါဝင်သည့် Mini Data Center (MDC)  Operation  Maintenance နှင့် Administration သင်တန်းကို (၁၄-၁၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့ မှ (၁၀-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ရက်သတ္တပတ်(၉)ပတ်ကြာ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ စီမံရေးရာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ သင်တန်းနည်းပြဆရာမများနှင့် သင်တန်းသား/သူများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
သင်တန်းပို့ချပေးစဉ်
သင်တန်းပို့ချပေးစဉ်
သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ စာမေးပွဲ နှင့် Packet Tracer ဖြင့် လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုကြစဉ်
သင်တန်းတွင် ထူးချွန်သူများအား ဆုချီးမြှင့်ပေးစဉ်
သင်တန်းတွင် ထူးချွန်သူများအား ဆုချီးမြှင့်ပေးစဉ်

Staff Management System တည်ဆောက်၍ ဝန်ထမ်းကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ
စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားရှိခြင်း

ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်- Staff Management System (SMS) တွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးအဆင့်အလိုက်စာရင်းဇယားများ၊ ကိုယ်ရေးဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းများကို ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့် ဝန်ထမ်းများအားခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဌာနပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသင်တန်းများတက်ရောက်မှု၊ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခံရသည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များနှင့်ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ထမ်းပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံရမှုများအစရှိသည်တို့ကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ လိုအပ်သလို ထုတ်ယူအသုံးပြုနိုင် သကဲ့သို့ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများရှိ ဝန်ထမ်းများသည်  မိမိ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အချိန်မရွေး နေရာဒေသမရွေး ထုတ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ SMS အသုံးပြုမှုအခြေအနေနှင့် အခက်အခဲများအား လိုအပ်သလို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအား စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။Staff Management System သို့ Login ဝင်ရောက်ခြင်း
Staff Management System အား Online မှသင်တန်းပို့ချခြင်း
Staff Management System အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဦးစီးဌာနများနှင့် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များအား သင်တန်းပို့ချခြင်း

အခြေခံအသုံးချကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

 ကွန်ပျူတာအသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ရသော ရုံးလုပ်ငန်းများအား ကျွမ်းကျင်စွာဖြင့် စနစ်တကျမှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်းအဖြစ် အခြေခံအသုံးချ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ သင်တန်းပို့ချခဲ့မှုများအနေဖြင့် -

(၁) အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအား (၉-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၃-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့အထိ၊ (၁၈)ဦး

(၂) ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအား (၆-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ (၁-၇-၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ၊ (၂၁)ဦး

 ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းများအား ဆက်လက်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။

အခြေခံအသုံးချ
ကွန်ပျူတာသင်တန်းပို့ချမှု

အခြေခံအသုံးချ
ကွန်ပျူတာသင်တန်းပို့ချမှု
အခြေခံအသုံးချ
ကွန်ပျူတာသင်တန်းပို့ချမှု


အခြေခံအသုံးချ
ကွန်ပျူတာသင်တန်းပို့ချမှု

အခြေခံအသုံးချ
ကွန်ပျူတာသင်တန်းပို့ချမှု
အခြေခံအသုံးချ
ကွန်ပျူတာသင်တန်းပို့ချမှု

Advanced Microsoft Excel 2019 သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်မားလာစေရန်၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ICT ကိုအသုံးပြု၍ ထိရောက်သောပံ့ပိုးမှုများနှင့် ကောင်မွန်စွာစွမ်းဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ICT နည်းပညာရပ်များကို ပိုမိုသိရှိနားလည်ပြီး မိမိဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားနိုင်စေရန်၊ e-Government လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်စေရန်နှင့် စာရင်းဇယားများကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ရ သောလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ Advanced Microsoft Excel 2019 သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ သင်တန်းပို့ချခဲ့မှုများအနေဖြင့် -

(၁) Advanced Microsoft Excel 2019 (Batch-1) သင်တန်းကို (၁၁-၁၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၁၂-၁-၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ၊ (၂၀) ဦး

(၂) Advanced Microsoft Excel 2019 (Batch-2) သင်တန်းကို (၁၅-၂-၂၀၂၄)ရက်နေ့မှ (၂၅-၃-၂၀၂၄)ရက်နေ့အထိ ၊ (၂၁) ဦး

ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းများအား ဆက်လက်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။Advanced Microsoft Excel 2019
သင်တန်းပို့ချမှု
Advanced Microsoft Excel 2019
သင်တန်းပို့ချမှု
Advanced Microsoft Excel 2019
သင်တန်းပို့ချမှု

Advanced Microsoft Excel 2019
သင်တန်းပို့ချမှု
Advanced Microsoft Excel 2019
သင်တန်းပို့ချမှု
Advanced Microsoft Excel 2019
သင်တန်းပို့ချမှု